„Oczy i uszy bezpieki" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„Oczy i uszy bezpieki"

16 kwietnia 2012, 11:06
„Oczy i uszy bezpieki"
W dniu 2 kwietnia uczniowie klasy IIa, IIb, IIIa, IIIb 
pod opieką pań Justyny Kosickiej, Moniki Prusak i
Marty Koleśnik – Boryńskiej
udali się na wystawę do słupskiej Szkoły Policji.
Ekspozycja została przygotowana przez
pracowników katowickiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
i przyjechała do Słupska po raz pierwszy.
Pełen tytuł ekspozycji to „Oczy i uszy bezpieki.
Metody inwigilacji społeczeństwa
przez Służbę Bezpieczeństwa
za pomocą środków technicznych:
tajnej obserwacji, dokumentacji fotograficznej,
perlustracji korespondencji
i podsłuchów w latach 1956-1989”.
Wystawa składa się z 34
paneli wystawienniczych, które przedstawiają
metody pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa.
Zgromadzony przez autorów materiał
ukazuje metodykę działań funkcjonariuszy SB
a także sprzęt, jakim się posługiwali.
Ekspozycja przedstawia fotografie operacyjne
zrobione podczas ważnych wydarzeń
w naszej historii najnowszej,
między innymi protesty poznańskie z 1956 roku,
tragiczne wydarzenia w Gdańsku w 1970 roku
czy wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.