Pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu

8 sierpnia 2012, 14:47

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem każde dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek edukacji przedszkolnej. W tym wieku wszystkie dzieci (niezależnie od tego czy uczestniczyły wcześniej w wychowaniu przedszkolnym) mają obowiązek rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub w innej formie wychowania przedszkolnego.


Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które – zgodnie z decyzją rodziców – nie rozpoczną nauki w szkole w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach lub innych form wychowania przedszkolnego W takiej sytuacji ich przygotowanie przedszkolne będzie trwać dwa lata.


Zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.