“Unia Europejska w rytm Młodzieży - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

“Unia Europejska w rytm Młodzieży

14 września 2012, 14:31
“Unia Europejska w rytm Młodzieży

W imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Słupska mamy przyjemność zaprosić młodzież z regionu Pomorza Środkowego do wzięcia udziału w projekcie pt. “Unia Europejska w rytm Młodzieży”. Ma on na celu pobudzenie środowiska kulturalnego regionu oraz integracje społeczności lokalnej poprzez muzykę, budowanie wśród uczestników projektu zrozumienia dla innych grup społecznych prezentujących różne nurty muzyczne, a także poznanie kultury państw członkowskich Unii Europejskiej.

23.10.2012r. (wtorek) w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 8 o godz. 17.00 odbędzie się pierwszy casting, podczas którego jury wyłoni najlepszych uczestników. Po weryfikacji zostaną przydzieleni do odpowiednich grup warsztatowych. Castingi odbędą się w następujących terminach: 25.10.2012r. (czwartek) w Słupskim Ośrodku Kultury na ul. Braci Gierymskich 1, godz.17:00 oraz 27.10.2012r. (sobota) w Młodzieżowym Centrum Kultury przy ul. 3 Maja 22 o godz.10.00. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny będzie na stronie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska www.mrm.slupsk.pl. Formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres projekt@mrm.slupsk.pl lub dostarczyć do siedziby organizatora. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby, które mają od 12-30 lat.

Projekt przewiduje podział uczestników na 15 grup (8-osobowych ), z których każda będzie pracować pod okiem instruktora, w celu doskonalenie umiejętności scenicznych i wokalnych. Młodzież zostanie podzielona pod względem kryterium danego gatunku muzycznego. Warsztaty rozpoczynają się 01.11.2012r. (10 spotkań ), które pozwolą młodym talentom nabyć pozaformalne umiejętności takie jak: emisja głosu, autoprezentacja oraz praca w zespole.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy będą koncerty. Młodzi artyści zaprezentują nabyte zdolności przed szeroką publicznością. Występy odbywać się będą na scenach słupskich instytucji kultury (MCK, MDK oraz SOK). Popis artystycznych umiejętności pozwoli na przybliżenie szerokiej grupie odbiorców różnych nurtów muzycznych oraz kulturę państw europejskich.1 czerwca 2013r. zostanie wydana płyta studyjna w nakładzie 2000 sztuk, która będzie rozkolportowana bezpłatnie wśród młodzieży regionu. W ramach premiery płyty zorganizowana zostanie konferencja prasowa, na której obecne będą słupskie media. Owocem projektu “Unia Europejska w rytm młodzieży” jakim będzie płyta, stworzy uczestnikom możliwość wspięcia się na wyższy szczebel kariery artystycznej. Pomocy merytorycznej podczas realizacji projektu udzielać będą Młodzieżowe Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Słupski Ośrodek Kultury. Organizacją wspierającą jest Miasto Słupsk.

Dane kontaktowe:
Koordynator projektu: Damian Bianga
e-mail: projekt@mrm.slupsk.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Słupska
Gabinet Prezydenta Miasta
Plac Zwyciestwa 3, p. 100
76 – 200 Słupsk
nr tel.59 84 88 452 nr fax. 59 84 88 341