Politechnika Mlodzieżowa - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Politechnika Mlodzieżowa

20 września 2012, 9:10
Politechnika Mlodzieżowa

Już od października rusza


POLITECHNIKA MŁODZIEŻOWAHonorowy Patronat objęli:

Prezydent Miasta Słupska

Rektor Politechniki Koszalińskiej

Pomorski Kurator Oświaty

SCANIA SAPolitechnika Młodzieżowa działać będzie w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku. Politechnika została powołana w celu promocji nauki, a w szczególności kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum, którzy przejawiają zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi.


Celem Politechniki jest zaspokajanie dziecięcej ciekawości i zachęcanie do odkrywania świata oraz udzielania pomocy w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego. Zajęcia są dostosowane do wieku uczestników i mają na celu, rozwijać młodzieżową ciekawość, propagować edukację i zachęcać do poznawania świata.


W roku szkolnym 2012/2013 planujemy organizację 9 wykładów.


Więcej informacji na stronie: www.lo2.slupsk.pl (zakładka Kandydat – Politechnika Młodzieżowa). ZAPISY JUŻ TRWAJĄ