II Termin testu uzdolnień kierunkowych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

II Termin testu uzdolnień kierunkowych

24 września 2012, 8:24
Szanowni Państwo,
w teście uzdolnień kierunkowych w dniu 15 września 2012 r. wzięło udział niemal 1400 uczniów z terenu całego województwa pomorskiego. Niestety, około 80 osób z różnych przyczyn nie stawiło się na teście. Uwzględniliśmy fakt, iż choroba, wcześniej zaplanowany wyjazd lub okoliczności losowe mogły uniemożliwić udział w teście w pierwszym terminie i w związku z tym przewidziany został termin rezerwowy.
Aby uczeń mógł wziąć udział w teście uzdolnień kierunkowych w drugim terminie, jego rodzic/opiekun prawny musi poinformować o chęci udziału Departament Edukacji i Sportu oraz uzasadnić nieobecność dziecka. Konieczne jest przesłanie e-maila oraz wersji papierowej takiej informacji, a cała procedura opisana jest na stronie http://www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/180/test-uzdolnien-kierunkowych---drugi-termin.
Test uzdolnień kierunkowych w drugim terminie odbędzie się w Gdańsku, najprawdopodobniej w dniu 6 października 2012 r. (dokładną informację umieścimy, po potwierdzeniu daty i godziny, na stronie internetowej www.zdolnizpomorza.pl).
Proszę o poinformowanie nieobecnych uczniów o procedurze udziału w drugim terminie testu. W kwestii terminu i miejsca testu oraz procedury proszę o odsyłanie uczniów bezpośrednio do podanej powyżej strony internetowej.