Święto Niepodległości w SP 10 w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Święto Niepodległości w SP 10 w Słupsku

14 listopada 2012, 9:07
Święto Niepodległości
W piątek - 9 listopada - w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 im. Polonii w Słupsku odbyły się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, które połączone były - jak co roku - ze Świętem Szkoły.
Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją w minionym tygodniu uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach oraz podejmowali wiele działań upamiętniających patrona szkoły - Polonię. Dzieci ze wszystkich klas młodszych (I-III) rywalizowały o palmę pierwszeństwa w konkursie na wykonanie najpiękniejszych kotylionów. Starsi walczyli o prymat w kilku dziedzinach. Wzięli udział w konkursach:
- wiedzy o Polonii (klasy VI)
- wiedzy o szkole (klasy IV-VI)
- recytatorskim „Jaka jesteś ojczyzno?”.
Ponadto piąto- i szóstoklasiści zachwycali się żywą lekcją historii, a czwartoklasiści ścigali się w „Biegu Niepodległości o puchar Dyrektora SP 10”.
Ukoronowaniem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez uczniów „Dziesiątki”. Wszyscy świetnie się bawili, słuchając humorystycznych tekstów nawiązujących do tego szczególnego dla nas dnia.
Z radością powitaliśmy gości, którzy uświetnili swoją obecnością uroczyste obchody naszego święta - byłych dyrektorów placówki: mgr Jolantę Śmigielską i mgr Zdzisława Walo.
Te wszystkie atrakcje sprawiły, że już nie możemy się doczekać, co wydarzy się za rok...
Święto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto Niepodległości