Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”

15 listopada 2012, 8:42
Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”

W Sali Konstytucji 3 Maja słupskiego ratusza 12 listopada 2012 r. odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”. Organizatorami były: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku i Hospital Organisation of Pedagogues in Europe.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele słupskich szkół, lekarze, naukowcy, pracownicy samorządowi. Moderatorem obrad był Jan Wild, Dyrektor MODM. Patrycja Harat-Smętek z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wygłosiła referat pt. Cukrzyca ze szczególnym uwzględnieniem problemu dzieci. Prof. Ewa Bilińska-Suchanek z Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej mówiła o Naznaczeniu ucznia przewlekle chorego w szkole.ReprezentującaHOPE Polska i Szkołę Filialną SP 9 w Słupsku Katarzyna Wiłucka-Haczkowska skupiła się na tym, Jak postępować z uczniem chorym na cukrzycę po jego powrocie do szkoły macierzystej? Natomiast Karina Zadworzańska (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie) przedstawiła Codzienne życie ucznia z cukrzycą. Doświadczenia rodzica i nauczyciela.

Obrady uatrakcyjnił występ Małgorzaty Mijewskiej (Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2), która pomimo zachorowania na cukrzycę znakomicie sobie radzi w szkole i na scenie. Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka przygotowała na Konferencję wybór literatury dostępnej dla nauczycieli.

O ważkości problemu dzieci chorych powiedziała także Anna Sadlak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Słupsku. Odczytano również list posła Zbigniewa Konwińskiego, skierowany do uczestników Konferencji.

Materiały pokonferencyjne opublikowane zostaną na stronie internetowej MODM.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”Konferencja metodyczna dla nauczycieli nt. „Uczeń przewlekle chory na cukrzycę”