Konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.

15 listopada 2012, 8:47
konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.

12 listopada 2012 r. w Sali Kinowej ZSO nr 3 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Słupsku zorganizował konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali następujących tematów

  • „Ochrona wód oraz odnawialne źródła energii na przykładzie słupskiej oczyszczalni ścieków”- Andrzej Sautycz , „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków w Słupsku

  • „Poszukiwanie gazu z łupków na Pomorzu" – dr Jacek Wróblewski - Dyrektor ds. rozwoju BNK Sp. z o.o.

  • „Zjawiska i procesy przy pozyskaniu energii geotermalnej i słonecznej na Pomorzu” - dr Albin Orłowski

  • „Energia odnawialna w laboratorium” - dr Robert Jaworski, Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademickie Centrum Czystej Energii

  • „Fuzja termojądrowa w energetyce” – Michał Ledóchowski, uczeń II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

  • „Wpływ elektrowni wiatrowych na organizmy żywe” – Nicola Leończyk, uczennica II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Prowadzeniem i podsumowaniem Konferencji zajęła się Bogna Winiarczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Oświaty Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM w Słupsku. Wybór materiałów dot. energetyki przygotowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.


konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.konferencję metodyczną dla nauczycieli przyrody, fizyki i geografii pod hasłem „Surowce – energia – energetyka. Pozyskanie i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej na Pomorzu”.