Paczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Paczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Słupsku

4 grudnia 2012, 9:13
Paczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Słupsku

"Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową
mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność,
do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego
uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, POMAGAĆ innym".

Samorząd Uczniowski oraz Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku w odpowiedzi na apel Młodych Demokratów dotyczący paczek mikołajkowych dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Słupsku zorganizowała zbiórkę słodyczy, maskotek, zabawek oraz przyborów szkolnych. Chęć podzielenia się z dziećmi i młodzieżą tym, co dobre okazała się godna podziwy oraz pochwały. Zebrane prezenty uczniowie, wraz ze swoimi opiekunami, przewieźli Młodym Demokratom, którzy przekażą paczki dla wskazanej placówki.

Paczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w SłupskuPaczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w SłupskuPaczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w SłupskuPaczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w SłupskuPaczki mikołajkowe dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Słupsku