Opłatek i prezentacja bazy lokalowej MODM - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Opłatek i prezentacja bazy lokalowej MODM

21 grudnia 2012, 8:21
Opłatek i prezentacja bazy lokalowej MODM

Wyjątkowo uroczysty charakter miała grudniowa (17 XII 2012 r.) narada pracowników Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Oprócz pracowników merytorycznych i administracyjnych MODM wzięli w niej udział zaproszeni goście, w tym reprezentant Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta – Jerzy Barbarowicz, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM.

Spotkanie zaczęło się - na holu I piętra - od koncertu gitarowego w wykonaniu Mariusza Mojsiuka z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Następnie Jan Wild, Dyrektor Ośrodka przedstawił w telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia roku 2012 w MODM.

W kolejnym punkcie programu J. Wild w towarzystwie Beaty Chrzanowskiej, członkini Rady Programowej MODM wręczył certyfikaty „sprzymierzeńca doskonalenia nauczycieli” w podziękowaniu za pomoc przy przeprowadzce do nowej siedziby, remont, dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka przy ul. Marii Zaborowskiej 2A. Przyznano je m.in. Barbarze Siarkowskiej (Centrum Kształcenia Praktycznego), Waldemarowi Hajko (OBI Słupsk), Mariuszowi Barańskiemu (ZSO nr 3), ks. Wojciechowi Froehlichowi (SP nr 9), Romanowi Małkiewiczowi (SUMABUD), Dominikowi Piwowarskiemu (Komenda Miejska Policji), kmdr ppor. Maciejowi Jonikowi (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej RP).

Tomasz Urbaniak autor bestsellerowej książki Słupsk Anno Domini 2011 poprowadził spotkanie metodyczne, podczas którego podzielił się refleksjami badacza i propagatora dziejów miasta i regionu.

Prezentacji bazy lokalowej i wyposażenia MODM dokonał J. Wild w towarzystwie szefów poszczególnych pracowni metodycznych Ośrodka.

Spotkanie opłatkowe w s. 23 wspólnie przygotowali wszyscy pracownicy MODM. Zaczęło się od rozważań adwentowych poprowadzonych przez ks. W. Froehlicha i ks. dr Dawida Fuławkę. Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazał J. Barbarowicz.

Opłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODMOpłatek i prezentacja bazy lokalowej MODM