Program "Młodzież w Działaniu" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Program "Młodzież w Działaniu"

10 stycznia 2013, 8:27
Program "Młodzież w Działaniu"

Po raz drugi Komisja Europejska przyznała Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” 25 proc. wię-cej funduszy na finansowanie projektów młodzieżowych. „Młodzież w działaniu” to jeden z nielicznych progra-mów w skali europejskiej, z którego mogą korzystać nieformalne grupy młodych ludzi.


Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” w 2012 roku sfinansowała prawie 800 projektów – to o 23% więcej niż rok wcześniej. Ponad 200 inicjatyw lokalnych, niemal 250 wy-mian międzynarodowych, ponad 40 projektów angażujących młodych w tworzenie polityki młodzieżowej, kilkadziesiąt szkoleń i seminariów. – wyliczaTomasz Bratek,dyrektor Narodo-wej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. – To kilka tysięcy młodych ludzi zaangażowa-nych w życie swojej społeczności lokalnej i inicjujących współpracę z rówieśnikami z zagranicy. Wśród nich jest ponad 1000 wolontariuszy – wyjeżdżających za granicę i przyjeżdżających do Polski w ramach Akcji 2. – Wolontariat Europejski.


W 2013 roku Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, funkcjonująca w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, otrzymała od Komisji Europejskiej 11 mln euro, czyli ponad 45 mln złotych, co jest kwotą po-równywalną do funduszy rozdysponowanych w 2012 roku. Z tych pieniędzy mogą korzystać młodzi ludzie, którzy chcą: wyjechać na wolontariat za granicę (na Wolontariat Europejski przeznaczymy w tym roku 15,6 mln złotych), nawiązać współpracę z młodzieżą z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu (w Akcji 3.1 i inicjatywie Okno Partner-stwa Wschodniego do wykorzystania będzie 3,3 mln zł) lub zrobić coś na rzecz swojej społeczności lokalnej.


Jedną z najważniejszych idei programu jest finansowanie projektów angażujących młodzież z mniejszymi szansami, czyli kierowanych do młodych ludzi, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej czyspołecznej (niepełnosprawność) lub mają trudności z dostępem do informacji, edukacji i kultury z powodu niekorzystnej lokalizacji czy niskich kwalifikacji.


Usłysz nas to projekt zrealizowany ze środków programu „Młodzież w działaniu” przez Nieformalną Grupę „Aktywni to My” z Warszawy, którzy wyprodukowali film Deaf life. Produkcja opowiada historię dwóch niesłyszących nastolatek, które mimo dysfunkcji słuchu osiągają sukcesy taneczne. Film zdobył wyróżnienie podczas III Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych „Nova Perspektywa”.


Obejrzyj film na kanale


Wnioskować o dofinansowanie mogą nieformalne grupy młodzieży lub stowarzyszenia czy organizacje młodzieżowe w trzech terminach: 1 lutego, 1 maja i 1 października.


Informacji o programie udzielają jego Ambasadorzy – młodzi ludzie z różnych regionów w Polsce, którzy sami realizowali projekty młodzieżowe i chętnie podzielą się swoją wiedzą i przeżyciami.


Kontakt do Ambasadorów na stronie: www.ambasadorzy.mwd.org.pl

www.facebook.com/AmbasadorzyMwD
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

www.mlodziez.org.pl


Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”ul. Mokotowska 43, oo-551 Warszawatel.: 22 46-31-323, 22 46-31-000faks: 22 46-31-025, 22 46-31-026