Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”

5 lutego 2013, 8:55
Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”

Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć siebie samego trzeba dać”.

Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów” promuje świadome dawstwo narządów, szpiku i krwi. Tę świadomość daje nam wiedza na temat procedur przeszczepiania tkanek, komórek i narządów, a co za tym idzie, wzrost akceptacji społecznej, przełamanie obaw. Dar życia jest bezcenny i może stać się udziałem każdego z nas. Każdy może stanąć w obliczu choroby, gdzie jedynym ratunkiem będzie przeszczep organów.

W dniach 22-25 stycznia br. pielęgniarka szkolna Hanna Peplińska na spotkaniu z uczniami poruszyła tematy dotyczące kwestii moralnych i etycznych oraz aspektów prawnych, które są ważne w chwilach przemyśleń o podjęciu decyzji oddania swoich organów do przeszczepu. Młodzież miała również możliwość obejrzenia filmu, w którym człowiek znalazł się po dwóch stronach - jako rodzina dawcy i jako biorca.

Wiele osób, które zadeklarowały chęć pozostania dawcą, odebrały oświadczenia woli.

Podsumowaniem działań była konferencjaw Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, w której pod opieką pedagoga szkolnego Marty Koleśnik – Boryńskiej wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”Kampania „Dawca. pl. – bądź świadomym dawcą narządów”