Projekt „Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Projekt „Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika”

26 lutego 2013, 7:51

ZSEiO jest w trakcie realizacji projektu praktyk zagranicznych w programie „Leonardo da Vinci” – komponencie programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt skierowany jest do 30 uczniów klas technikum i polega na realizacji miesięcznych praktyk zawodowych w Anglii, które odbędą się w terminie 25.02 – 22.03.2013 r. Celem projektu jest m.in. kształtowanie umiejętności zawodowych młodzieży, podniesienie kompetencji językowych zwłaszcza w zakresie języka zawodowego i przełamanie bariery językowej, a także poznanie innego środowiska pracy i innej kultury.

Obecnie realizowane są zajęcia z przygotowania językowo- kulturowego podczas których młodzież szlifuje język angielski zawodowy, poznaje kulturę Anglii, obyczaje, zasady panujące w zakładach pracy, omawiane są zasady bezpieczeństwa itp. Młodzież otrzyma również wsparcie psychologiczno – pedagogiczne przed wyjazdem na praktyki.

Praktyki odbędą się w mieście portowym Plymouth nad Kanałem La Manche. Uczniowie polecą do Anglii samolotem i dla większości z nich będzie to pierwsza podróż tym środkiem lokomocji. Młodzież będzie zdobywać doświadczenia zawodowe w centrum treningowym (na wzór firmy symulacyjnej) w grupach międzynarodowych (z Anglikami i Francuzami) pod okiem trenera, który na koniec oceni ich umiejętności. Uczniowie będą realizować w Anglii również drugą część zajęć kulturowo – językowych, w której programie jest kontynuacja nauki języka angielskiego po zajęciach oraz wycieczki weekendowe: dwudniowa do Londynu oraz do wspaniałego ogrodu botanicznego Eden Project w hrabstwie Kornwalia.

Poza tymi atrakcjami uczniowie będą się spotykać raz w tygodniu na tzw. wieczorach integracyjnych prowadzonych przez organizatorów praktyk, w których będą uczestniczyć również praktykanci i stażyści z różnych krajów.

Młodzież będzie zakwaterowana u rodzin angielskich, które mają wieloletnie doświadczenia w przyjmowaniu obcokrajowców – praktykantów.

Te wszystkie okoliczności będą skłaniać uczniów do porozumiewania się w języku angielskim, co jest jednym z głównych celów projektu.

Uczniowie otrzymają na zakończenie praktyk certyfikaty, m.in. językowe, Europass Mobilność oraz certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności za granicą z zastosowaniem elementów systemu ECVET.

Obecnie ZSEiO przygotowuje wniosek na realizację praktyk w następnym roku szkolnym, tym razem nie tylko w Plymouth, ale także w Berlinie.