Przedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni Ścieków - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Przedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni Ścieków

20 marca 2013, 10:12
Przedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni Ścieków

Przedszkole Miejskie Nr 5 prężnie działa w zakresie rozwijania u dzieci postaw proekologicznych. W ciągu całego roku szkolnego realizujemy zadania wiodące o tematyce

"Z ekologią żyjemy w zgodzie - pomagamy przyrodzie".

W tym roku Światowy Dzień Wody wypada 22 marca.

Z tej okazji zorganizowaliśmy dla dwóch najstarszych grup przedszkolnych wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej Spółki "Wodociągi Słupsk", które jest miejscem prowadzącym działania na rzecz kształtowania powszechnej świadomości ekologicznej.

Pani Danuta Makowelska przygotowała dla dzieci prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej omawiającą m. in.: obieg wody w przyrodzie, znaczenie wody dla zwierząt, roślin i ludzi, skutki zanieczyszczenia wody, poznały poszczególne etapy oczyszczania wody poprzez filtrowanie a następnie oczyszczanie jej za pomocą odpowiednich bakterii. itp.

Celem wycieczki było:

  • uzmysłowienie dzieciom jaką rolę woda spełnia w przyrodzie,
  • pokazanie potrzeby dbania o środowisko wodne,
  • wytworzenie wśród dzieci wzorów zachowań ekologicznych,
  • rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.

W czasie wycieczki dzieci kolorowały obrazki, układały puzzle o tematyce ekologicznej, rozwiązywały zagadki oraz obejrzały film edukacyjny "Kropelka. Przygody z wodą".

Było to niezwykłe przeżycie dla przedszkolaków. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie. Wiedzą, że zasoby wody słodkiej nie są niewyczerpalne, że musimy ją chronić i darzyć szacunkiem.

Serdecznie dziękujemy za profesjonalnie przeprowadzone zajęcia, miłą atmosferę oraz upominki którymi zostały obdarzone dzieci na zakończenie wycieczki!!!

Przedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni ŚciekówPrzedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni ŚciekówPrzedszkolaki z PM 5 w Oczyszczalni Ścieków