PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKU - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKU

15 kwietnia 2013, 7:45
PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKU

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w przedszkolu Kubusia Puchatka odbyło się spotkanie osób związanych z nauczaniem języka angielskiego. Jego celem była prezentacja osiągnięć anglojęzycznych dzieci, zademonstrowanie wybranych metod edukacyjnych i upowszechnianie dobrych praktyk. Wśród uczestników spotkania byli

nauczyciele języka angielskiego ze szkół i przedszkoli oraz języka niemieckiego z Przedszkola nr 31, lektorzy języka angielskiego, rodzice, zawodnicy klubu koszykarskiego ENERGA CZARNI SŁUPSK.

Po krótkiej prezentacji multimedialnej, przedstawiającej założenia projektu i elementy jego realizacji, dzieci 6-letnie wystąpiły z przedstawieniem o Królewnie Śnieżce. Następnie nauczycielki z dziećmi 5 i 4 letnimi zaprezentowały wybrane metod pracy.

Na zakończenie zaproszono gości do udziału w zabawie anglojęzycznej i wspólnych zdjęć.

Przedszkole Miejskie Nr 25 im. Kubusia Puchatka w Słupsku od 8 lat upowszechnia w placówce naukę języka angielskiego. Koncepcja upowszechniania języka angielskiego na szerszą skalę powstała w 2004 r. Jej założeniem było, aby: wszystkie dzieci poznawały język angielski, zajęcia były bezpłatne, czas obcowania dzieci z językiem był jak najdłuższy, a poznawany materiał utrwalany był okazjonalnie w ciągu dnia, aby zajęcia prowadzone były przez nauczycieli przedszkola. W trakcie realizacji rozszerzany był czas zajęć, zakres tematyczny i doskonalone metody edukacyjne. Obecnie wszystkie grupy, codziennie mają od 1-3 godzin języka angielskiego w różnych formach: zajęć organizowanych, słuchania i czytania książek, śpiewania i słuchania piosenek, zabaw naśladowczych, imprez i występów anglojęzycznych i okazjonalnie w ciągu dnia. Dziś pięć nauczycielek posiada umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia zajęć anglojęzycznych. Każda z nich przyczynia się do doskonalenia pracy wnosząc swoje doświadczenia i metody poznawane na studiach i kursach. Rewelacyjne efekty przynosi stosowanie materiałów Super Simple Songs. Dzieci poprzez słuchanie, śpiew i ruch najszybciej przyswajają umiejętności. Od kilku lat w placówce wydawany jest anglojęzyczny dodatek do gazetki Kubusiowe Nowinki, pt. Winnie the Pooh’s News w celu zapoznania rodziców z programem i materiałami. Założenia projektu prezentowane są także na stronie internetowej WWW. Puchatek. slupsk.pl.


PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKUPREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKUPREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKUPREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKUPREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI ANGLOJĘZYCZNYCH DZIECI               Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 25 IM. KUBUSIA PUCHATKA W SŁUPSKU