Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.

14 maja 2013, 9:01
Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.

W dniu 10.05.2013r. o godzinie 12.00 odbyła się uroczystość podpisania porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.

W roku szkolnym 2013/2014 w „Mechaniku” wprowadzony zostanie w klasie technik mechatronik profil lotniczy, co stanie się możliwe dzięki pomocy Pana Prezydenta Macieja Kobylińskiego i zaangażowaniu się w projekt Aeroklubu Słupskiego.

Wprowadzenie tego profilu ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej naszej szkoły, absolwenci tej klasy będą mogli w przyszłości podejmować studia związane
z lotnictwem, cywilne lub wojskowe, wpłynie na upowszechnienie wiedzy dotyczącej lotnictwa zarówno ze strony technicznej jak i przepisów prawa lotniczego jak również stworzymy możliwość realizowania i rozwijania pasji młodzieży w kierunku lotnictwa, która nie ma takich możliwości w naszym rejonie kraju.

Na uroczystości podpisania porozumienia obecny był Pan Andrzej Kaczmarczyk – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Słupska, Pani Anna Sadlak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Słupsku a także Strony Porozumienia Pani Barbara Zakrzewska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku i Prezes Zarządu Aeroklubu Słupskiego Pan Władysław Pędziwiatr.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.Podpisanie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - „Mechanikiem” a Aeroklubem Słupskim.