Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”

21 maja 2013, 7:59
Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa.

18 maja Szkoła Podstawowa nr 2 po raz drugi zaprosiła uczniów słupskich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnym Konkursie „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”, nad którym Honorowy Patronat objęli Rzecznik Praw Dziecka - p. Marek Michalak i Prezydent Miasta Słupska – p. Maciej Kobyliński. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania”.

Cele konkursu:

- Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o przysługujących jej prawach

- Wyrabianie u młodych ludzi świadomości własnych praw

- Kształtowanie postaw obywatelskich

- Skierowanie uwagi dzieci na konieczność szanowania praw drugiego człowieka

- Kształtowanie umiejętności prezentowania własnych poglądów

Uczestników konkursu obowiązywała znajomość Konwencji o Prawach Dziecka, Deklaracji Praw Dziecka i Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (z uwzględnieniem ich tła historycznego).

Konkurs składał się z trzech części/konkurencji:

  1. Plakat ilustrujący hasło przewodnie konkursu

  2. Test ze znajomości Praw Dziecka.

  3. Inscenizacja teatralna inspirowana hasłem przewodnim.

Tytuł Mistrza Wiedzy o Prawach Dziecka zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 – Wiktoria Kuśmierzyk

Nagroda za najlepszy plakat trafiła w ręce Kamili Czuj i Martyny Wasek – uczennic z SP3.

W kategorii „inscenizacja teatralna” bezkonkurencyjna okazała się Grupa Teatralna AKTOPOECI ze Szkoły Podstawowej nr 6. Spektakl zatytułowany „Historia z piekła rodem” zachwycił również Jury Dziecięce, które wykonawcom przyznało Nagrodę Specjalną.

Po podliczeniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach, jury ogłosiło następujące wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Magdalena Czernichowska i Monika Fortuńska

Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”Międzyszkolny Konkurs „Świat na TAK! – Prawa Dziecka”