Praktyki przyszłych hotelarzy i kucharzy w Turyngii. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Praktyki przyszłych hotelarzy i kucharzy w Turyngii.

21 maja 2013, 8:35
Praktyki przyszłych hotelarzy i kucharzy w Turyngii.

06 maja 2013r. 14 uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich uczących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz kucharz powróciłoz Turyngii w Niemczech, gdzie odbywali praktyki zawodowe w obiektach turystyczno - hotelarsko - gastronomicznych. Praktyki były jednym z elementów realizowanego przez szkołę w ramach programu Leonardo da Vinci "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie Regionalnej Strategii Rozwoju". Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyjazd na praktyki został poprzedzony dodatkowymi zajęciami, dzięki którym uczniowie zapoznali się ze specyfiką regionu Turyngii w ramach przygotowania kulturowego, odbyli przygotowanie pedagogiczne i mentalne, które miało na celu ułatwienie im aklimatyzacji w nowym środowisku, a także wzięli udział w zajęciach językowych, przeprowadzonych w szkole, jak i na miejscu przez partnera niemieckiego.

Uczniowie mieli okazję spędzić w Turyngii 4 tygodnie, realizując program swojej praktyki poza granicami kraju. Oprócz nauki zawodu w warunkach standardów europejskich, mieli okazję szlifować umiejętności językowe. Miła atmosfera, równe traktowanie w organizacji pracy, atrakcyjnie spędzony czas wolny, szansa poznania bliżej obcej kultury - to tylko niektóre zalety praktyki, jakie wymieniali uczniowie po powrocie. Uczniowie przeprowadzili także badanie ankietowe, którego celem było ustalenie oczekiwań turysty niemieckiego wobec oferty turystycznej oraz promowanie naszego regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Wyniki badania uczniowie przedstawią lokalnym pracodawcom oraz instytucjom odpowiedzialnym za promocję naszego miasta.

W opinii pracodawców niemieckich nasza młodzież okazała się niezwykle zdolną i zmotywowaną grupą, wzorowo wywiązującą się z powierzonych obowiązków. Dzięki swemu zaangażowaniu zasłużyła na najwyższe noty.

Potwierdzeniem odbytej za granicą praktyki są certyfikaty, które otrzymali uczniowie, wydane przez niemieckiego organizatora praktyki zawodowej. W związku z uzyskaniem przez uczniów najwyższych ocen otrzymają oni również Europass-Mobilność. Jest to dokument potwierdzający europejską ścieżkę kształcenia, w tym przypadku okres praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, odbywany w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokument wydawany jest przez Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie. Umożliwia on przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny, zrozumiały sposób, a co za tym idzie -zwiększa też szanse na rynku pracy.

Swoje doświadczenia i wrażenia z pobytu w Niemczech uczniowie zaprezentują całej społeczności szkolnej podczas Dnia Turyńskiego.

Wyjazd na praktyki kolejnej grupy zaplanowano na październik 2013r.