Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

15 lipca 2013, 11:40
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.


Tematyka prac magisterskich powinna obejmować w szczególności takie zagadnienia jak: polityka rynku pracy, działalność instytucji rynku pracy, aktywizacja zawodowa i jej efektywność, zawodoznawstwo, kształcenie na potrzeby rynku pracy, dyskryminacja na rynku pracy, migracje za pracą.


Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 22 października 2013 r. na uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną na terenie województwa pomorskiego.


Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

  • I stopnia – laptop,

  • II stopnia – tablet,

  • III stopnia – cyfrowy aparat fotograficzny.


Fragmenty prac laureatów, za zgodą autorów, zostaną opublikowane na łamach biuletynu „Kurs na pracę”, wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a także zamieszczone na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października 2013 r.


Szczegółowe warunki udziału w konkursie określono w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.wup.gdansk.pl/konkursmgr/