20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka

20 września 2013, 16:22
20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka, mając nadzieję, że to szczególne święto przyczyni się do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej Polaków.

We wszystkich słupskich przedszkolach miejskich 20. września był wyjątkowy. Na maluchy czekały niespodzianki – zabawy, słodkie poczęstunki.

Przedszkolaki z „Królestwa Skrzatów”, tj, z PM nr 4 w imieniu pozostałych kolegów i koleżanek odebrały od Anny Sadlak, dyrektorki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu słupskiego magistratu symboliczny klucz do miasta.

Najmłodsi słupszczanie mieli także swoje reprezentacje podczas odbywającej się dzisiaj na Stadionie 650-lecia Miejskiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego.

W Słupsku funkcjonuje łącznie 19 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz 12 niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne). Uczęszcza do nich łącznie 2 848 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka20. września 2013 roku pierwszym Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka