Kubuś Puchatek w „Leśnej Oazie” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Kubuś Puchatek w „Leśnej Oazie”

22 stycznia 2014, 12:54
Kubuś Puchatek w „Leśnej Oazie”

Dzień Babci i Dziadka, to wspaniała okazja, aby odwiedzić pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. W dniu 22 stycznia b.r. wybrały się tam dzieci z Przedszkola nr 25 wraz ze swym patronem Kubusiem Puchatkiem. Przedszkole, przy wsparciu Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”, przygotowało dla pensjonariuszy upominki i niespodzianki. Dzieci zagrały humorystyczną wersję bajki o Czerwonym Kapturku. Złożyły seniorom serdeczne życzenia, a Kubuś Puchatek częstował wszystkich słodyczami. Było wiele radości, uśmiechu i serdeczności oraz zapowiedź następnych odwiedzin.

Bo chodzi o to, aby mieć trochę względów dla innych”.

Założeniem programu wychowawczego Przedszkola nr 25 „Kubuś Puchatek w Słupsku” jest wyrobienie w dzieciach umiejętności wyrażania i zaspokajania własnych potrzeb, ale też poczucia tolerancji, respektowania potrzeb innych i pomoc osobom tego wymagającym.

W placówce prowadzone są zajęcia edukacyjne na ten temat, np. „Kubuś w świecie ciszy”, „Gdy wokoło ciemno jest”, „Każdy myśli, czuje i przyjaźni potrzebuje”.

Do placówki przyjmuje się dzieci niepełnosprawne. Otoczone są one odpowiednią opieka i pomocą, wsparciem personelu i kolegów.

Wiele z działań wykracza poza placówkę. Dzieci mają szerszy kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, potrzebującymi pomocy. Dzieci bywają w przedszkolu integracyjnym, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej, Dziennym Ośrodku Pomocy, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Niepełnosprawni goszczą w przedszkolu. Biorą udział w zajęciach, zabawach, przedstawieniach. Przedszkole od lat współorganizuje i uczestniczy w miejskich obchodach „Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych”. Otrzymało tytuł „Przyjaciela Osób Niepełnosprawnych” z rąk Prezydenta Miasta Słupska.

Obecnie placówka szerzej włącza działania na rzecz osób starszych. Zainspirowana „Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy”, która podjęła problematykę geriatrii. Także starzenie się społeczeństwa stawia nowe wyzwania, a problematyką warto zająć się już od przedszkola.

Kubuś Puchatek w „Leśnej Oazie”Kubuś Puchatek w „Leśnej Oazie”