ZŁOTA KIELNIA 2014 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

ZŁOTA KIELNIA 2014

5 lutego 2014, 10:03
ZŁOTA KIELNIA 2014

W dniu 11 stycznia 2014 r. w Zespole Edukacyjnym „BLOK” w Toruniu ul .Batorego 37/41 odbyły się XLIII eliminacje okręgowe Turniej Budowlany „Złota Kielnia”. Do obecnej Edycji zgłosiło się 87 szkół z całej Polski kształcących w zawodach budowlanych.

Zespół Szkół Budowlanych reprezentowali uczniowie z klasy III d murarz – Kurdziel Michał, który zajął 34 miejsce w kraju (73 uczniów startujących), Goździński Dominik 45 miejsce w kraju, z klasy III c technolog robót wykończeniowych w budownictwie, którzy startowali w zawodzie malarz-tapeciarz Sałankiewicz Krystian, zajął również 34 miejsce w kraju (83 uczniów startujących), oraz Wiewiórski Mariusz, który wygrał eliminacje okręgowe i zajął 3 miejsce w kraju. Z ogromną przyjemnością chcę poinformować, że Mariusz zakwalifikował się do finału centralnego ogólnopolskiego konkursu Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, który odbędzie się w dniach 11-14 marca 2014r. w Poznaniu. GRATULUJEMY!!!

Drugi rok z rzędu wygrywamy w zawodzie malarz - tapeciarz eliminacje okręgowe w Toruniu. Do okręgu toruńskiego należą 4 województwa – kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie oraz pomorskie.

Turniej Budowlany jest ogólnopolskim konkursem skierowanym do uczniów zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w zawodach budowlanych. Podobnie jak w ostatnich latach w ramach Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” we współpracy z Akademią Technik Malarskich organizowane jest również współzawodnictwo o tytuł Młody Malarz Roku Dekoral Professional.
Turniej Budowlany jest jedynym konkursem, który od przeszło 40 lat daje uczniom zasadniczych szkół zawodowych w prawie wszystkich szkołach budowlanych w kraju, możliwość sprawdzenia siebie i odniesienia sukcesu edukacyjnego. Formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Laureaci konkursu decyzją MEN są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Organizatorem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Organizator konkursu przygotowuje i przeprowadza Turniej za pośrednictwem Komitetu Głównego, który jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny konkursu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, Komitet Główny.
Celem Turnieju jest:
• pogłębianie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
• doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie,
• kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
• przygotowanie uczniów do podejmowania nauki w technikach i w szkołach wyższych,
• zapoznania młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót budowlanych,
• stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
• przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
• doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.


ZŁOTA KIELNIA 2014