Warsztaty ekologiczne w "dziesiątce" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Warsztaty ekologiczne w "dziesiątce"

9 czerwca 2014, 11:38
Warsztaty ekologiczne w "dziesiątce"

W roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 realizowany jest ogólnopolski projekt edukacyjny - Kajakowy Patrol.
Od czerwca 2013 roku, na polskich rzekach, spotkać można zorganizowaną grupę młodych ludzi, która przemierzając kajakowe szlaki, aktywnie włącza się w akcję sprzątania rzek. Jednocześnie promuje aktywną turystykę, postawy prośrodowiskowe i przypomina turystom, wędkarzom i mieszkańcom okolicznych terenów, jak odpowiednio korzystać z dobrodziejstw rzek - to Kajakowy Patrol św. Franciszka - II edycja. Ogólnopolski projekt edukacyjny, odpowiadający na problem zanieczyszczenia rzek oraz potrzebę poszerzenia wiedzy nt. ochrony wód i gospodarki wodnej. Projekt będzie trwał do maja 2015 roku.
Działania projektowe skierowane są do różnych grup: do dzieci i młodzieży, aby już od małego uczyć pozytywnych zachowań; do korzystających z rzek i akwenów (turystów, kajakarzy, wędkarzy oraz innych uprawiających turystykę wodną); do firm i organizacji zajmujących się turystyką wodną oraz ludności mieszkającej w pobliżu rzek i akwenów.
Pomysłodawcą projektu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedstawionego projektu, 3 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani trenerzy, którzy przybliżyli dzieciom skąd się biorą śmieci w rzekach i jak można temu zaradzić. W części praktycznej warsztatów uczestnicy mieli okazję zbadać i porównać właściwości słupskiej wody wodociągowej z wodą płynącą w rzece Słupi. Trenerzy zarazili uczniów swoją pasją do aktywnej turystyki, dbania o środowisko i podziwiania polskiej przyrody .
Przed nami kolejne zadania projektu - organizacja spływu kajakowego, podczas którego patrolować będziemy naszą rzekę Słupię. Do zobaczenia na wodnym szlaku.

Warsztaty ekologiczne w "dziesiątce"Warsztaty ekologiczne w "dziesiątce"