Spotkanie z dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach z Wiceminister Ewą Dudek w Słupsku. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Spotkanie z dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach z Wiceminister Ewą Dudek w Słupsku.

6 lutego 2015, 14:43
Z dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w Warszawie
Trwają spotkania w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji, które od stycznia do marca organizują placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i kuratorami oświaty. Tematem są regulacje prawne w zakresie wdrażania w szkołach bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych. Z dyrektorami gimnazjów w Słupsku spotkała się 3 lutego wiceminister Ewa Dudek.

Podczas konferencji uczestnicy pozyskali wiedzę na temat zmian wprowadzonych ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostały zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, wyposażania szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozmawiano także o zasadach przekazywania dotacji celowej na zakup podręczników.

Po konferencji Pani wiceminister Ewa Dudek odwiedziła w Ratuszu Pana Roberta Biedronia Prezydenta miasta Słupska, oraz Panią Krystynę Danilecką-Wojewódzką Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska.
Z dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w WarszawieZ dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w WarszawieZ dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w WarszawieZ dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w WarszawieZ dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w WarszawieZ dyrektorami gimnazjów o darmowych podręcznikach. Wiceminister Ewa Dudek w Słupsku, wiceminister Joanna Berdzik w Warszawie