III miejsce w kraju dla Michała Demkowycza w finale XVIII edycji konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

III miejsce w kraju dla Michała Demkowycza w finale XVIII edycji konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?"

9 kwietnia 2015, 8:17
III miejsce w kraju dla Michała Demkowycza w finale XVIII edycji konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?"

27 marca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał XVIII edycji konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?". Do finału zakwalifikowało się 15 uczestników z całej Polski, którym postawiono zadanie prezentacji stworzonego przez siebie projektu modernizacji rodzinnego gospodarstwa. Jednym z finalistów był uczeń Technikum Weterynaryjnego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, Michał Demkowycz. Michał został laureatem konkursu, zajmując wysokie - trzecie miejsce. Otrzymał indeks na wybrany przez siebie kierunek studiów na każdej wyższej uczelni rolniczej w Polsce! Jego projekt dotyczył hodowli pszczół i cieszył się dużym zainteresowaniem. Ucznia Technikum Weterynaryjnego przygotowała Pani Magdalena Stolc.

Poprawność prac pod względem merytorycznym z zakresu ekonomii, produkcji roślinnej i zwierzęcej sprawdzali specjaliści z partnerskich wyższych uczelni rolniczych.

Konkurs „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?” składał się z dwóch części. Na etapie pierwszym wymagano od uczniów przygotowania projektu modernizacji dowolnego, rzeczywiście istniejącego gospodarstwa rolnego. Projekty oceniane były przez regionalne komisje konkursowe powoływane przez Rektorów poszczególnych uczelni rolniczych. Z kolei etap drugi to ogólnopolski finał konkursu, na który zostali zaproszeni autorzy najlepszych projektów. Komisja przeprowadziła z uczestnikami rozmowy na temat przygotowanych przez nich prac.

Konkurs jest nierzadko impulsem do rozwinięcia bieżącej działalności. Uczniowie wraz ze swoimi rodzinami starają się wdrożyć zaproponowane zmiany w prowadzone przez nich gospodarstwa. Dzięki temu udaje się je unowocześnić i zwiększyć ich konkurencyjność.

III miejsce w kraju dla Michała Demkowycza w finale XVIII edycji konkursu „Jak zmodernizować gospodarstwo mojego ojca?"