Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zaprasza do V edycji Słupskiego Biegu po Wiedzę - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku zaprasza do V edycji Słupskiego Biegu po Wiedzę

18 maja 2015, 11:16
Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku organizuje w tym roku już V edycję Słupskiego Biegu po Wiedzę SMS. Tym razem propozycja pierwszy raz skierowana jest do uczniów szkół podstawowych. Bieg SMS odbędzie się dnia 01.06.2015 roku w godz. 9.00–12.00.

Słupski Bieg po Wiedzę SMS to jednoetapowy, międzyszkolny bieg w koncepcji gier miejskich znanych już w większych miastach Polski. Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, jest wykazanie się przez dzieci umiejętnością twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz umiejętnością współpracy. Fabuła Biegu SMS oraz zadania do wykonania oparte są o treść książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, gdyż imprezie przyświeca idea propagowania czytelnictwa już od najmłodszych lat nauki szkolnej. Jednocześnie odmienność konkursu polega na zamienieniu dobrze już uczniom znanych murów szkolnych, ławek oraz testów na przestrzeń ich codziennego życia. Uczestnicy będą bowiem poruszać się po mieście z otrzymaną na początku gry mapą i w wyznaczonych miejscach wykonywać kolejne zadania. Charakterystyczną cechą inicjatywy jest specyfika poleceń. Uczniowie będą realizować zadania odnoszące się do fabuły powieści Lindgren w praktycznej, życiowej formie.

Uczestnikami Biegu SMS są trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół podstawowych klas V-VI wraz z nauczycielem-opiekunem, które zostały zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń przysłanych organizatorowi. Dana szkoła może zgłosić do udziału w Biegu SMS tylko jeden zespół. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową lub faxem do dnia 22 maja 2015 r.

Na stronie internetowej: www.sms.slupsk.pl zamieszczone są informacje na temat przedsięwzięcia, w tym regulamin biegu oraz karta zgłoszenia uczestnictwa.