Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku najlepsze w kraju - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku najlepsze w kraju

8 czerwca 2015, 8:46
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku najlepsze w kraju
W dniach 1-2 czerwca 2015 r. w Szkole Policji w Pile, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego, Prezydenta Miasta Piły, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Szkole Policji w Pile odbył się VII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2015”.Jego organizatorami byli Szkoła Policji w Pile i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku w klasyfikacji generalnej zajęli I miejsce zdobywając zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2015”.

W tegorocznej edycji Turnieju wzięło udział 25 drużyn z całego kraju, składających się z czterech zawodników i opiekuna, reprezentujących szkoły z różnych województw, w których utworzono klasy o profilu policyjnym. Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy ZSI w Słupsku reprezentowali: Karol Dąbrowski, Alicja Smuczyńska, Aleksander Szpynda i Cezary Syldatk. Opiekunem i jednocześnie osobą przygotowującą uczniów do turnieju był pan Arkadiusz Herman.

Czteroosobowe drużyny brały udział w następujących konkurencjach: teście umiejętności strzeleckich, teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, teście sprawności fizycznej (tor przeszkód) oraz sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji.

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, który wręczył nadinsp. Władysław Padło pełnomocnik KGP ds. Kontaktów z Samorządem Terytorialnym i Organizacjami Społecznymi i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów Turnieju oraz pamiątkowym dyplomem. Ponadto w konkurencji strzeleckiej Alicja Smuczyńska i Cezary Syldatk zajęli II miejsce wśród wszystkich uczestników zawodów, natomiast w pokonywaniu policyjnego toru przeszkód drużyna ze Słupska zajęła III miejsce. W pozostałych konkurencjach słupszczanie również wypadli bardzo dobrze plasując się wysoko w klasyfikacji, co pozwoliło na odniesienie tak spektakularnego sukcesu. W trakcie turnieju, oprócz zmagań w poszczególnych konkurencjach, uczniowie uczestniczyli w wieczorze integracyjnym, podczas którego na specjalnie zorganizowanym stoisku Szkoły, można było zapoznać się z jednostkami broni używanymi przez polską Policję, wykonać pamiątkową daktyloskopię, obejrzeć walizkę kryminalistyczną i zobaczyć ślady, które technicy kryminalistyki ujawniają na miejscu zdarzeniaPolicyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku najlepsze w krajuPolicyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku najlepsze w kraju