Aktualności

18 marca 2016, 9:26Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

Magdalena Majewska, uczennica drugiej klasy Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zakwalifikowała się do centralnego etapu XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Finałowe zmagania odbędą się w kwietniu w Warszawie.

W stolicy Magda będzie rywalizować z innymi uczniami, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju. Licealistka będzie musiała poradzić sobie z niezwykle trudną częścią pisemną i ustną zawodów. Część pisemna będzie miała formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady, natomiast część ustna obejmuje wypowiedź na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w Programie Olimpiady. Z uwagi na to, że zagadnienia w części ustnej obejmują problematykę bardzo obszerną, uczestnicy mogą omawiać ją na wybranych przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp. Jury oceniać będzie nie tylko bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim.

Uczennicę przygotowała do Olimpiady pani Anna Łanska. Celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym, kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.

Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą, swobodnie posługujący się językiem rosyjskim.

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego z siedzibą w Warszawie.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013