Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

18 marca 2016, 9:26
Uczennica ze Słupska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

Magdalena Majewska, uczennica drugiej klasy Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zakwalifikowała się do centralnego etapu XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Finałowe zmagania odbędą się w kwietniu w Warszawie.

W stolicy Magda będzie rywalizować z innymi uczniami, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju. Licealistka będzie musiała poradzić sobie z niezwykle trudną częścią pisemną i ustną zawodów. Część pisemna będzie miała formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady, natomiast część ustna obejmuje wypowiedź na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w Programie Olimpiady. Z uwagi na to, że zagadnienia w części ustnej obejmują problematykę bardzo obszerną, uczestnicy mogą omawiać ją na wybranych przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp. Jury oceniać będzie nie tylko bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim.

Uczennicę przygotowała do Olimpiady pani Anna Łanska. Celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym, kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.

Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą, swobodnie posługujący się językiem rosyjskim.

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego z siedzibą w Warszawie.