Aktualności

11 kwietnia 2016, 8:21Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w finale Olimpiady

Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w finale Olimpiady

Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zakwalifikowali się do ścisłego finału II Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. Finał odbędzie się w czerwcu w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku: Julia Sulik, Ilona Woźniak i Damian Wolski była najlepsza w pierwszym etapie półfinałowym Olimpiady, który odbył się w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W tym samym czasie zmagania półfinałowe przebiegały również w partnerskich uczelniach.

Etap półfinałowy Olimpiady składał się z testu wiedzy na temat bezpieczeństwa i obronności państwa. Reprezentacja PLO w Słupsku poradziła sobie najlepiej wyprzedzając tym samym 6 innych reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Słupszczan przygotował pan Arkadiusz Herman, nauczyciel w Policyjnym Liceum Ogólnokształcącym przy ZSI w Słupsku.

Głównym celem Olimpiady było kształtowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych oraz popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Sił Zbrojnych RP.

Imprezę zorganizował Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. Honorowy patronat nad imprezą objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej oraz Minister
Edukacji Narodowej.


Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w finale OlimpiadyUczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w finale OlimpiadyUczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku w finale Olimpiady
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013