Sukces słupskich uczniów. Nagrody i laury w międzynarodowych konkursach plastycznych - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Sukces słupskich uczniów. Nagrody i laury w międzynarodowych konkursach plastycznych

11 maja 2016, 8:01

Uczniowie Liceum Plastycznego imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku sięgnęli po prestiżowe nagrody i wyróżnienia w dwóch licznie obsadzonych międzynarodowych konkursach plastycznych. Łączniena obydwa konkursy wpłynęło ponad 8 tysięcy prac z całego świata.

Stanisław Czomber, Urszula Mokijewska i Daria Elwart, uczniowie Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku, sięgnęli po najwyższe laury w międzynarodowych konkursach plastycznych, których organizatorami były polskie instytucje kultury w Sosnowcu i Rybniku. Licealiści ze Słupska konkurowali z młodzieżą z innych krajów. Utalentowanych plastyków przygotowała do konkursu pani Maria Karpińska.

Stanisław Czomber, uczeń drugiej klasy słupskiego plastyka, zdobył nagrodę w kategorii wiekowej: 17-19 lat w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie", natomiast jego szkolna koleżanka Urszula Mokijewska (z klasy pierwszej) otrzymała w tym samym konkursie wyróżnienie w kategorii wiekowej 14-16 lat. W tej edycji tematem przewodnim było hasło „Tu i te raz”. Prace oceniane były w kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat. Jury przyznało 10 równorzędnych nagród w każdej kategorii wiekowej.

Łącznie na konkurs wpłynęło 3269 prac (1650 prac z całej Polski oraz 1619 prac z 19 państw: Bułgarii, Kambodży, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii, Estonii, Kazachstanu, Indonezji, Litwy, Łotwy, Słowenii, Ukrainy, Czech, Tajlandii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Chorwacji, Węgier.

W dotychczasowych trzynastu edycjach nadesłano 33757 prac plastycznych z Polski oraz z 50 państw Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii.

Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą podczas wystawy pokonkursowej, która odbędzie się 10 czerwca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Zgodnie z regulaminem prace są przekazywane na cel charytatywny – na aukcje na rzecz budowy Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.

Celem konkursu było zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Organizatorem konkursu było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu.

Inna uczennica tej samej szkoły Daria Elwart (z trzeciej klasy), zdobyła prestiżowe wyróżnienie w kategorii wiekowej: 16-21 lat w XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Z pędzlem wśród gwiazd” - Vincent van Gogh”. W tym roku konkurs poświęcony był sylwetce holenderskiego malarza, jednego z najwybitniejszych w historii światowego malarstwa, Vincenta van Gogha. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, inspirowanej twórczością artysty. Prace były oceniane w czterech grupach wiekowych: do 7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat, 16-21 lat.

Na konkurs wpłynęło 4996 prac z 26 krajów, m.in. z Indonezji, Sri Lanki, Indii, Tajlandii, Chin, Korei, Korei Pd., Azerbejdżanu, USA, Rosji, Węgier, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Chorwacji, Turcji, Mołdawii, Czech, Rumunii, Słowenii.

Celem konkursu była prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom sylwetek wielkich artystów, a także wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia.

Konkurs odbył się pod patronatem Polskiego Komitetu InSEA, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rybnika. Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 6 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej.