Aktualności

9 czerwca 2016, 8:46I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zdobyła I miejsce w ścisłym finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

6 czerwca odbył się finał II Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, którego organizatorem był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. Głównym celem imprezy było kształtowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych oraz popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Sił Zbrojnych RP. Etap finałowy Olimpiady składał się testu wiedzy na temat bezpieczeństwa i obronności państwa. Do udziału w zawodach zgłosiło się 8 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych z eliminacji, które odbywały się w różnych województwach w Polsce. Każda drużyna wystawiła trzech zawodników. Drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI w Słupsku w składzie: Julia Sulik, Ilona Woźniak i Damian Wolski zdobyła I miejsce. Licealistów przygotował pan Arkadiusz Herman. Honorowy patronat nad imprezą objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Edukacji Narodowej.

I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013