I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

9 czerwca 2016, 8:46
I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

Drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku zdobyła I miejsce w ścisłym finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

6 czerwca odbył się finał II Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa, którego organizatorem był Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku. Głównym celem imprezy było kształtowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań proobronnych i postaw patriotycznych oraz popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Sił Zbrojnych RP. Etap finałowy Olimpiady składał się testu wiedzy na temat bezpieczeństwa i obronności państwa. Do udziału w zawodach zgłosiło się 8 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych wyłonionych z eliminacji, które odbywały się w różnych województwach w Polsce. Każda drużyna wystawiła trzech zawodników. Drużyna Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ZSI w Słupsku w składzie: Julia Sulik, Ilona Woźniak i Damian Wolski zdobyła I miejsce. Licealistów przygotował pan Arkadiusz Herman. Honorowy patronat nad imprezą objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Edukacji Narodowej.

I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.I miejsce słupszczan w finale Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.