Sukces uczniów Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku w ogólnopolskim konkursie matematycznym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Sukces uczniów Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku w ogólnopolskim konkursie matematycznym

10 czerwca 2016, 9:50
Sukces uczniów Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku w ogólnopolskim konkursie matematycznym
Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zostali laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka & GeoGebra MaGIK”. Wyróżnieni licealiści opracowali aplet matematyczny w oprogramowaniu GeoGebra.

Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku: Marta Prawdzik, Paulina Pałubicka, Ilona Woźniak, Kamil Mutka i Damian Wolski zostali laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka & GeoGebra MaGIK”. Licealiści z inspiracji i pod opieką nauczyciela matematyki Piotra Gumiennego zgłosili swoje prace w kategorii „Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą". W ocenie prac Komisja Konkursu przyjęła następujące kryteria: oryginalność rozwiązania, stopień trudności wykonania apletu, nowatorstwo w podejściu do tematu, czytelność i funkcjonalność projektu, oraz estetykę wykonania projektu.

Organizatorem konkursu było Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie.

- GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do uczenia matematyki na wszystkich poziomach edukacji. Pozwala na innowacyjne przekazywanie treści, wprowadzanie nietypowych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych, ale przede wszystkim interaktywne, dynamiczne i ciekawe nauczanie matematyki. Bardzo cieszymy się z sukcesu, który jest tym większy, że nagrodzeni licealiści są uczniami klas bez rozszerzonego programu nauczania matematyki – mówi Piotr Gumienny, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.
Nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunem zostali zaproszeni do Warszawy, gdzie 28 czerwca podczas Międzynarodowej Konferencji GeoGebry East - West Conference on Mathematics Education będą prezentowali swoje prace. Dodatkową atrakcją dla wyróżnionych będzie możliwość uczestniczenia w pokazach fizycznych słynnego amerykańskiego naukowca Glenna Govertsena.