Aktualności

5 września 2016, 13:24Nauczycielka Liceum Plastycznego w Słupsku z doktoratem

Agnieszka Babińska, nauczycielka Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku, uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie Sztuk Filmowych.

Nauczycielka z słupskiego plastyka przedstawiła pracę doktorską w postaci wystawy fotograficznej pt. „Morda”; aneksu teoretycznego, będącego analizą wyżej wymienionego dzieła pt. „Fenomen maski jako figura przemiany wizerunku” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów.

Pedagog studia doktoranckie realizowała na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Na co dzień Agnieszka Babińska prowadzi zajęcia z młodzieżą w pracowni fotograficznej w Liceum Plastycznym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013