Nauczycielka Liceum Plastycznego w Słupsku z doktoratem - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Nauczycielka Liceum Plastycznego w Słupsku z doktoratem

5 września 2016, 13:24

Agnieszka Babińska, nauczycielka Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku, uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie Sztuk Filmowych.

Nauczycielka z słupskiego plastyka przedstawiła pracę doktorską w postaci wystawy fotograficznej pt. „Morda”; aneksu teoretycznego, będącego analizą wyżej wymienionego dzieła pt. „Fenomen maski jako figura przemiany wizerunku” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów.

Pedagog studia doktoranckie realizowała na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Na co dzień Agnieszka Babińska prowadzi zajęcia z młodzieżą w pracowni fotograficznej w Liceum Plastycznym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku.