Licealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego Interakcje - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Licealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego Interakcje

24 października 2016, 10:38
Licealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego Interakcje

Stanisław Czomber, uczeń trzeciej klasy Liceum Plastycznego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Słupsku, był uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego Interakcje. W wydarzeniu trwającym sześć dni uczestniczyło 30 najzdolniejszych uczniów z 14 szkół plastycznych z całej Polski. Impreza została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Plener przeznaczony był dla uczniów Liceów Plastycznych z całej Polski posiadających szczególne umiejętności i predyspozycje i pragnących kontynuować naukę w zakresie szeroko pojętych działań projektowych. Każda

szkoła mogła delegować tylko dwóch uczestników. W ramach pleneru odbywały się wykłady, które prowadzili projektanci i wykładowcy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Licealiści brali udział w dyskusjach poszerzających i uzupełniających dotychczasowe formy kształcenia oraz realizowali zadania dydaktyczne z zakresu projektowania.

- Bardzo inspirujące i wzbogacające doświadczenie artystyczne. Na pewno wyniosłem z pleneru wiele cennych doświadczeń i spostrzeżeń, które postaram się wykorzystać przy realizacji różnych przedsięwzięć z zakresu projektowania. Jako uczestnicy mieliśmy sposobność brać udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez jednych z najlepszych projektantów i wykładowców w Polsce. Miałem też możliwość pracować przy okazji warsztatów z moimi rówieśnikami z całej Polski - to bardzo utalentowani młodzi ludzie – mówi Stanisław Czomber, uczeń Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.

Wszystkie wydarzenia plenerowe odbywały się na terenie Plenerowego Domu Studenckiego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w miejscowości Skoki. Organizatorem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego było Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, Stowarzyszenie KRESKA działające przy szkole oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Plener został objęty patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego.Licealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego InterakcjeLicealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego InterakcjeLicealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego InterakcjeLicealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego InterakcjeLicealista ze Słupska uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Projektowego Interakcje