Zespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką Koszalińską - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką Koszalińską

23 listopada 2016, 10:32
Zespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką Koszalińską
Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku zawarł porozumienie o współpracy z Politechniką Koszalińską. Dokument sygnowali dyrektor ZSI w Słupsku Monika Stępnik oraz rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Pierwszym efektem współpracy było uczestnictwo młodzieży ze Słupska w wykładach oraz zajęciach w laboratorium koszalińskiej uczelni.

W ramach porozumienia strony będą podejmować się w szczególności wspólnej realizacji wielu działań dydaktyczno – naukowych. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku będą mogli uczestniczyć w wykładach tematycznych, pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych organizowanych przez Politechnikę Koszalińską. Młodzież ze Słupska będzie mogła również brać udział podczas prezentacji osiągnięć naukowych i dni otwartych na koszalińskiej uczelni. W porozumieniu, słupska placówka edukacyjna zobowiązuje się m.in. do organizowania spotkań młodzieży szkolnej z przedstawicielami uczelni. Poza tym w ramach nawiązanej współpracy, ZSI w Słupsku i Politechnika Koszalińska zadeklarowały organizację wspólnych przedsięwzięć środowiskowych np. olimpiad, konkursów itp.

Założenia współpracy zostały szybko wcielone w życie. Uczniowie ZSI w Słupsku mieli już okazję uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach w laboratorium organizowanych na koszalińskiej uczelni.

- Przedmiotem porozumienia jest promowanie wiedzy politechnicznej wśród uczniów oraz przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych. Tak się składa, że w naszej placówce funkcjonuje Politechniczne Liceum Ogólnokształcące, które umożliwia uczniom zdobycie zarówno konkretnej wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej oraz przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych. Wybór partnera do współpracy jest więc jak najbardziej oczywisty. Jeśli chodzi o system kształcenia - koszalińska uczelnia oparta jest na sprawdzonych i solidnych wzorcach. Cieszymy się na tę współpracę – mówi Monika Stępnik, dyrektor ZSI w Słupsku.


Zespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką KoszalińskąZespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką KoszalińskąZespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką KoszalińskąZespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką KoszalińskąZespół Szkół Informatycznych zawarł porozumienie z Politechniką Koszalińską