SP5 Szkołą eTwinning - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

SP5 Szkołą eTwinning

26 kwietnia 2018, 8:14
SP5 Szkołą eTwinning

Program eTwinning istnieje od 2005 i zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli z całej Europy. Uczestniczą w nim nauczyciele wszystkich przedmiotów, w tym bibliotekarze szkolni i pedagodzy oraz uczniowie różnych typów szkół i placówek edukacyjnych od 3 do 19 lat, poprzez realizację online projektów krajowych i międzynarodowych.

Nasza szkoła do społeczności eTwinning przystąpiła w 2015 roku realizując liczne projekty krajowe i międzynarodowe. Wiele z nich wyróżniono przyznając Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wydarzeniach międzynarodowych i seminariach. Szkoła była również organizatorem międzynarodowego wydarzenia „I read for you, you read for me”.

Efekty naszej wspólnej pracy oraz zaangażowanie wielu nauczycieli naszej szkoły, zostały docenione. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku została wyróżniona, przyznano jej odznakę Szkoła eTwinning i tym samym znalazła się na liście wyróżnionych 70 polskich szkół. Została wpisana na europejską listę Szkół eTwinning.

Szkoły, którym ta odznaka została przyznana odznaczają się dużą widocznością na szczeblu europejskim i uznane zostały za liderów w obszarach takich, jak: praktyki cyfrowe, praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa, innowacje i kreatywne podejście do nauczania, promowanie ustawicznego rozwoju kadry, promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę.