Szkoła Podstawowa nr 10 – uczestnikiem projektu pod nazwą „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkoła Podstawowa nr 10 – uczestnikiem projektu pod nazwą „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

27 kwietnia 2018, 13:54
SP 10 – uczestnikiem projektu pod nazwą  „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.
Dbałość o bezpieczeństwo w Internecie, który stał się nieodłącznym elementem naszego życia, jest wspólnym zadaniem całych społeczności szkolnych, dlatego szkoła włączyła się w realizację działań „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.

Jest to ogólnopolski projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Patronat honorowy objęli Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Edukacji Narodowej.
Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.
W dniu 26 kwietnia 2017 takie zajęcia realizowane były w naszej placówce. Zajęcia prowadzi Małgorzata Szymczak- Grześkowiak Emisariusz Bezpiecznego Internetu. Tematyka warsztatów dotyczy ochrony wizerunku w sieci, bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.
Podczas warsztatów uczniowie uzyskują informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w szczególności z portali społecznościowych, a także dowiadują się, jakie zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z Internetu.

SP 10 – uczestnikiem projektu pod nazwą  „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”.