Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11

22 maja 2018, 9:01
Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11

Dnia 16 maja 2018 roku miały miejsce w Słupsku obchody Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Celem tego święta było uświadomienie społeczeństwu barier ( komunikacyjnych, edukacyjnych, prawnych itp.), które uniemożliwiają niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia oraz prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Po raz kolejny wolontariusze z SP-11 (Gim – 5) zostali zaproszeni do pomocy w zorganizowaniu pikniku integracyjnego w Parku Kultury i Wypoczynku. Zadaniem naszych uczniów przebranych w barwne stroje, była animacja zabaw integrujących uczestników imprezy. Pomimo „afrykańskiego” upału i ciepłych futerek kostiumów okrywających wolontariuszy, wszystkie zadania wykonano wzorowo. Jak zawsze - praca wolontarystyczna uczniów została oceniona wysoko przez organizatorów. Podkreślali oni ogromne zaangażowanie, poświecenie i odpowiedzialność naszych wolontariuszy.

Oto nasza wspaniała drużyna: Martyna Kwiatkowska (lider SzKW), Patrycja Mańkowska, Monika Spaczyńska, Karolina Kolosz, Kuba Orlikowski, Julietta Demecka, Julia Pietrak, Ola Paluch i Kinga Janeczek.

Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11Szkolny Klub Wolontariusza SP - 11