PROJEKT WŁADCY POLSKI NAGRODZONY - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

PROJEKT WŁADCY POLSKI NAGRODZONY

22 stycznia 2019, 13:10
PROJEKT WŁADCY POLSKI NAGRODZONY
Klasy 2b, 2c, 2d Zespoł Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku zostały nagrodzone Krajową Odznaką Jakości za ogólnopolski projekt eTwinning „Władcy Polski”. Projekt autorstwa D. Dankowskiej skierowany był do uczniów klas 1-3. Głównym jego celem było zainteresowanie historią Polski i zapoznanie z sylwetkami wybranych władców Polski na przestrzeni dziejów. Jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. Każda z partnerskich klas wybrała do opracowania jednego władcę, który szczególnie zasłużył się dla kraju. Przygotowała materiały i prezentację władcy, następnie przedstawiła daną postać swoim partnerom. Dzięki temu uczniowie poznali 18 ciekawych postaci historycznych: królów, książąt, królowych i księżnych oraz ważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Uczniowie działali w wielu obszarach edukacyjnych, co pozwoliło na rozwijanie ich kreatywności, wyobraźni, zachęciło do czytania i pisania, uważnego słuchania, opowiadania, logicznego myślenia, śpiewania, grania, kodowania, tworzenia i współdziałania w grupie. Pracowali w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych, wykonywali zadania zaprojektowane przez nauczycieli, klasy partnerskie oraz samych siebie. Spotykali się on-line. Poznali nowe narzędzia TIK i nauczyli się z nich korzystać.

Cały projekt został bardzo wysoko oceniony, w sumie uzyskał 15 Krajowych Odznak Jakości.

https://view.genial.ly/5b6da6a2a07a5a0edfafedef/wladcy-polski-etwinning