Aktualności

11 lutego 2019, 7:49„Srebrna Tarcza” odebrana przez delegację „Ekonomika”

„Srebrna Tarcza” odebrana przez delegację „Ekonomika”

Podczas uroczystej Gali Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019, która odbyła się 7 lutego 2019 r. w Auli Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku oficjalnie odebrali wyróżnienie w postaci „Srebrnej Tarczy” przyznawanej najlepszym szkołom w kraju. Podczas uroczystości wręczono nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z województwa pomorskiego. W najnowszym notowaniu ZSEiT zajął 9. miejsce w województwie pomorskim wśród techników oraz 157. miejsce wśród wszystkich techników w Polsce.

Przypomnijmy: uzyskanie „Srebrnej Tarczy” symbolizuje przynależność do grona najlepszych placówek edukacyjnych w kraju. Ranking uwzględnił technika, w których maturę w maju 2018 roku zdawało minimum 12 maturzystów. Zgodnie z postanowieniem kapituły technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Jednym z kryteriów wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. Źródłem danych były: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, jak również System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Słupski „Ekonomik” reprezentowali: pani Katarzyna Byczkowska, Kamil Sikorski z II BG, Magdalena Watral z II BG, Michał Gońka z III B oraz Klaudia Jońca z I B.

„Ekonomik” jest aktualnie najlepszym technikum w mieście.

„Srebrna Tarcza” odebrana przez delegację „Ekonomika”
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013