Aktualności

13 lutego 2019, 14:20316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci

316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci

Przedszkole Miejskie nr 12 Niezapominajka w bieżącym roku szkolnym przystąpiło do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, który wpisuje się doskonale również w działa miasta Słupska w ramach Edukacji Żeglarsko – Morskiej.

Jednym z warunków przystąpienia do PPEM było stworzenie programu dla dzieci przedszkolnych. W placówce realizujemy program własny nauczycielki Pani Karoliny Kowalko : ,,Gdy przedszkolakiem się stajesz, tajemnice

i walory morza Bałtyckiego poznajesz”- program edukacji morskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja treści programu edukacji morskiej pozwoli naszym wychowankom aktywnie kształtować zainteresowania morzem. Dzieci poznają podstawowe informacje o morzu i żeglarstwie, będą umiały bezpiecznie zachowywać się na wodzie, poznają tradycje morskie, obrzędy oraz etykietę żeglarską, poznają morskie dziedzictwo kulturowe Pomorza i miejmy nadzieję będą zainteresowane rozwijaniem pasji związanych z morzem.

W sumie w programie pomorskim bierze udział 48 placówek z 12 powiatów, w tym w Słupsku 2 przedszkola (PM 12,PM 32), dwie szkoły podstawowe ( SP 4,SP9), 1 szkoła ponadpodstawowa (ZSMiL).

Poza słupskimi są to placówki z miejscowości: Wojanowo, Gdańsk, Gogolewo, Damnica, Kramarzyny, Gdynia, Zagórzyca, Słupsk Kołczygłowy, Wocławy, Brodnica Górna, Kartuzy, Sierakowice, Stara Kiszewa, Malbork, Łeba, Stegna, Kwidzyn, Kobylnica, Ustka, Objazda, Strzebielino, Częstkowo, Choczewo, Rumia, Wejherowo, Stare Polaszki.

Wśród zgłoszonych placówek z Pomorza jest: 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych w tym 6 z oddziałami gimnazjalnymi, 6 zespołów szkół (przedszkole/szkoła, podstawowa/gimnazjum), 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 4 szkoły ponadpodstawowe, 1 dom kultury.

W Słupsku działa Kuźnia Kadr Morskich przy ZSMiL oraz Klub Omega 9 przy Miejskim Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej SP 9 w Słupsku. Wsparcia udzielają m.in.: Szkoła Żeglarska "Magola", Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (główny koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej), Firma Modular Consulting (Dariusz Kloskowski) oraz słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej

Założenia programu

Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) stanowi propozycję działań skierowanych do pomorskich szkół oraz placówek oświatowych wszystkich etapów kształcenia. Program integruje wiedzę z wielu przedmiotów, proponując całościowe postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym.

Jego podstawowe założenie opiera się na powiązaniu podstaw programowych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Specyfika zadań dydaktycznych, możliwych do realizacji w ramach programu, sprzyja zdobywaniu wiedzy w sposób praktyczny oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów; wpływa na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych Pomorzan.

Elastyczna struktura programu zapewnia przestrzeń sprzyjającą: autonomii poszczególnych realizatorów, współpracy ze szkółkami, klubami żeglarskimi, wzajemnemu wspieraniu się podczas realizacji wybranych działań oraz wzmacnianiu pomorskiego potencjału edukacyjnego.

W roku obchodów jubileuszu 100-lecia Niepodległej Pomorski Program Edukacji Morskiej pomoże sprostać wyzwaniu stojącemu przed województwem pomorskim, jakim jest budowanie w społeczeństwie świadomości znaczenia gospodarki wodnej dla zrównoważonego rozwoju województwa.

W trakcie realizacji PPEM nieodzowna będzie współpraca środowisk nauczycieli, jednostek samorządów terytorialnych, klubów żeglarskich i innych instytucji zaangażowanych w edukację morsko-żeglarską.

Cel główny

 • wszechstronny rozwój młodych Pomorzan poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego

Cele szczegółowe

 • kształtowanie kompetencji kluczowych oraz świadomości morskiej uczniów z naszego regionu

 • powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu

 • wykorzystanie kontaktów uczniów z morzem, jeziorami i rzekami w celu kształtowania pożądanych cech ich osobowości

 • otwieranie młodych Pomorzan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską specyfiką regionu

 • zaznajomienie młodzieży z możliwościami rozwoju zawodowego związanego z morzem

 • upowszechnianie dostępu uczniów do bazy klubów i szkółek żeglarskich

 • upowszechnianie żeglarstwa kwalifikowanego, wyczynowych sportów wodnych

 • wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie edukacji morskiej

Korzyści dla szkół:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej

 • kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w ciekawej formie

 • rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli

 • możliwość wymiany doświadczeń między placówkami realizującymi PPEM

 • dostęp do bazy materiałów wspierających edukacje morską

 • integracja środowiska szkolnego z lokalną społecznością

 • promocja szkoły/placówki oświatowej

 • wzrost rangi szkoły/placówki oświatowej w środowisku lokalnym

 • przyznanie szkole certyfikatu i przyjęcie do elitarnego Pomorskiego Klubu Szkół Edukacji Morskiej

Uczymy dzieci nie tylko o tym, że mieszkamy blisko morza. Uczymy je również o tym ze należy dbać o morze, rzeki, jeziora … o tym jakie żyją w morzu, czy rzece zwierzęta, jakie ryby. Co to jest i po co jest np. latarnia morska. Czym zajmuje się rybak, a czym marynarz. Planujemy już wycieczkę nad morze…a może nawet mały rejs.


316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci316 km linii brzegowej zobowiązuje do podejmowania działań w zakresie popularyzowania edukacji morskiej również wśród najmłodszych dzieci
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013