Aktualności

4 kwietnia 2019, 8:58Informacja dotycząca sytuacji wyjątkowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli.

Informacja dotycząca sytuacji wyjątkowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli.

Prawo do strajku jest fundamentalnym prawem pracowników i organizacji związkowych, należy do podstawowych praw człowieka oraz wolności związkowych. Pracownicy nie mogą być pozbawieni prawa do strajku.

Oddział ZNP w Słupsku poinformował o przeprowadzonym referendum strajkowym w słupskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Referendum odbyło się w 40 spośród 42 jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, co stanowi 95%.

W dwóch przedszkolach (PM nr 19, PM nr 25) z uwagi na brak przeprowadzonych procedur sporu zbiorowego referenda nie odbyły się. W Przedszkolach Miejskich nr 3 i 15 oraz Szkole Podstawowej nr 8 wynik referendalny nie wskazał gotowości strajkowej pracowników.

W placówkach biorących udział w referendum frekwencja wyniosła około 80%, z czego prawie 90% nauczycieli opowiedziało się za strajkiem.

Zdając sobie sprawę, że ewentualny strajk może spowodować wiele problemów, Miasto Słupsk na czas strajku zapewnia wzmożone działania służb mundurowych, które będą czuwały nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Ponadto wszystkie miejskie jednostki kultury będą otwarte dla mieszkańców, tak aby rodzice/opiekunowie prawni mogli skorzystać z ich obiektów, zgodnie z obowiązującym w danej jednostce regulaminem.

Apeluję także do Pracodawców o umożliwienie pracownikom zabrania dzieci do pracy, jeśli to nie koliduje z pracą.

Wszelkie informacje o pracy placówek oświatowych w czasie akcji strajkowej będą dostępne na stronach internetowych jednostek oraz przekazane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013