Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"

12 kwietnia 2019, 12:15
Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku”, został wyróżniony w kategorii projektów programu Erasmus + dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych. Autorką i koordynatorką wyróżnionego projektu była Pani Elżbieta Saba, nauczycielka języka niemieckiego.

W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2017 szkoła we współpracy z OSK Offene Schule Köln gGmbH w Kolonii realizowała projekt "Szkoła równych szans" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia integracyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy obiema szkołami. Beneficjentami projektu byli uczniowie klas integracyjnych: 10 uczniów polskich i 10 uczniów niemieckich, przy czym 50% każdej z grup narodowościowych stanowili uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w warsztatach informatycznych, filmowych i przedmiotowych, a także w dwóch krótkoterminowych wymianach grup uczniów, w czasie których zrealizowane zostały dwa projekty edukacyjne: "Naturalne i odzyskane zasoby" oraz "Zdrowa żywność – od produkcji do konsumpcji".

Drugą grupą docelową projektu byli nauczyciele ZST i OSK posiadający kwalifikacje do pracy z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach informatycznych, metodycznych i wideokonferencjach.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Szkoła równych szans”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2019 r. w Gdyni.

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"