Aktualności

12 kwietnia 2019, 12:15Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku”, został wyróżniony w kategorii projektów programu Erasmus + dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych. Autorką i koordynatorką wyróżnionego projektu była Pani Elżbieta Saba, nauczycielka języka niemieckiego.

W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 listopada 2017 szkoła we współpracy z OSK Offene Schule Köln gGmbH w Kolonii realizowała projekt "Szkoła równych szans" współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia integracyjnego poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy obiema szkołami. Beneficjentami projektu byli uczniowie klas integracyjnych: 10 uczniów polskich i 10 uczniów niemieckich, przy czym 50% każdej z grup narodowościowych stanowili uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w warsztatach informatycznych, filmowych i przedmiotowych, a także w dwóch krótkoterminowych wymianach grup uczniów, w czasie których zrealizowane zostały dwa projekty edukacyjne: "Naturalne i odzyskane zasoby" oraz "Zdrowa żywność – od produkcji do konsumpcji".

Drugą grupą docelową projektu byli nauczyciele ZST i OSK posiadający kwalifikacje do pracy z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach informatycznych, metodycznych i wideokonferencjach.

Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Szkoła równych szans”, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2019 r. w Gdyni.

Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"Projekt „Szkoła równych szans, realizowany w latach 2016-2017 w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku"
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013