Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

9 maja 2019, 13:21

Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna się 13 maja 2019 r. o godz. 8.00 i odbywa się poprzez system elektroniczny NABO.


Link do strony: https://ponadgimnazjalne-slupsk.nabory.pl/ dla absolwentów gimnazjum

Link do strony: https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl/ dla absolwentów szkół podstawowych


W rekrutacji elektronicznej bierze udział 18 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,

  • 1 liceum sztuk plastycznych,

  • 1 liceum dla dorosłych,

  • 5 techników,

  • 5 branżowych szkół I stopnia,

  • 1 branżowa szkoła specjalna I stopnia,

  • 1 szkoła policealna.


Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

W zakładkach „Harmonogram rekrutacji...” znajdują się wszystkie niezbędne daty i konieczne czynności przy ubieganiu się absolwenta gimnazjum i szkoły podstawowej o przyjęcie do wybranej szkoły, co wynika z zapisów zarządzenia nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.

Uczeń zakłada konto samodzielnie.

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wymaga ułożenia listy preferencji kandydata. Na jej 1. pozycji powinien znaleźć się oddział – klasa w szkole, na której uczniowi najbardziej zależy, w której chciałby się uczyć. Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich. Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje. Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły, nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Załącznik – Terminy rekrutacji