Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator

4 czerwca 2019, 11:27
Ogólnopolski Konkurs Młody Innowator

W dniu 3 czerwca 2019r. w Warszawie uroczyście podsumowano XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, który jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Celem konkursu jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Jury Konkursu, działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, przyznało tytuły laureatów.

Zdobywcami I Miejsca w Polsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w składzie: Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski za pracę pt. „Urządzenie tłumiące dźwięki, drażniące mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”. Opiekunem zespołu jest Krzysztof Kaluga.

Nasz zespół zdobył również NAGRODĘ SPECJALNĄ przyznaną przez Jerzego Kwiecińskiego- Ministra Inwestycji i Rozwoju, który osobiście wręczył ją uczniom.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w XII edycji Konkursu Młody Innowator. Prof. nadz. dr hab. inż. Michał Szota wręczył naszym laureatom dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na Międzynarodową Wystawę Wynalazków (IWIS 2019- International Warsaw Invention Show), która będzie zorganizowana w październiku jako trzydniowe wydarzenie.

Warto dodać, że nasi uczniowie pod kierunkiem Marka Nędzusiaka zajęli I miejsce w Polsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI w kategorii: USPRAWNIENIA SOFTWAROWO – TECHNICZNE.

Serdecznie gratulujemy.

Ogólnopolski Konkurs Młody InnowatorOgólnopolski Konkurs Młody InnowatorOgólnopolski Konkurs Młody InnowatorOgólnopolski Konkurs Młody InnowatorOgólnopolski Konkurs Młody InnowatorOgólnopolski Konkurs Młody Innowator