Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów" - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"

13 czerwca 2019, 8:07
Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"

W Przedszkolu Miejskim nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku zaprezentowano zajęcia z elementami sensoplastyki. W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 6 i 5 lat, oraz ciekawi wrażeń dorośli - rodzice, nauczyciel, pracownicy. Takie zajęcia wpływają na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływają na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Sensoplastyka wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, wspiera rozwój zmysłów, wpływa na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni), poprzez wspólne działania pogłębia się kontakt emocjonalny z dziećmi – buduje się w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa. Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach z sensoplastyki, to: uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie samodzielności, czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń, wychodzenie ze schematów, elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów, pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu, wzmacnia wiarę we własne możliwości. Podczas zajęć z elementami sensoplastyki, dzieci mieszając różne produkty (naturalne) odkrywają jak można zrobić ciecz newtonowską, a następnie śnieg oraz smalec. Mieszają barwniki, które dodają do mąki tworząc ścieżkę sensoryczną po której chętnie chodzą boso. Dzieci mając do dyspozycji różne naturalne produkty (mąka, kakao, olej, galaretki, makarony, barwniki, aromaty, kaszę, ryż, fasolę itp.) tworzą różne masy. Jedna z ulubionych mas to błotko w którym z radością się „taplają”. Na koniec z kolorowych galaretek i makaronów nasze skrzaty utworzyły piękną Panią Wiosnę.

Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"Ciekawe zajęcia z elementami sensoplastyki w "Królestwie Skrzatów"