Wolontariusze z Szkoły Podstawowej nr 6 - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Wolontariusze z Szkoły Podstawowej nr 6

16 września 2019, 9:38
Wolontariusze z Szkoły Podstawowej nr 6
Wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas z klas VII-VIII uczestniczyli w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży w Skrzatuszu. Zgromadziło się tam ponad 5 tysięcy młodych ludzi z całej diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Hasłem spotkania były słowa „Jesteś marzeniem Boga”.
Uczniowie doświadczyli piękna wspólnoty, świadectwa wiary, uczestniczyli w Godzinie Miłosierdzia połączonej z obłóczynami kleryków WSD oraz koncercie „Tyle dobrego".
Ukoronowaniem czuwania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks bp Edwarda Dajczaka. Po Mszy Świętej wszyscy udali się ze świecami pod sanktuarium ⛪️, gdzie wobec zgromadzonej młodzieży został odczytany dekret kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podnoszący świątynię do rangi bazyliki.
Wolontariusze z Szkoły Podstawowej nr 6