Aktualności

8 października 2019, 12:18Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

ZAPROSZENIE dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy animatorów interdyscyplinarnych zajęć regionalnych, nauczycieli i wychowawców z przedszkoli, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych - na spacer krajobrazowy:

Słupsk - „Mały Paryż Północy” - krajobraz mojego miasta


Spacer krajobrazowy na terenie miasta Słupska wpisuje się w ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu.


Zapraszamy w dniu 19 października 2019 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 13:00.

Zbiórka uczestników przed Ratuszem o godzinie 10:00.

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. W programie spaceru:

  1. Ratusz miejski.

  2. Słupskie planty.

  3. Secesyjne kamienice.

  4. Murale miejskie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem, a jednocześnie przewodnikiem: Anną Kreft – ODN Słupsk (email: a.kreft@odn.slupsk.pl)

Prosimy o rejestrację na spotkanie drogą elektroniczną.

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/dzien-krajobrazu-w-slupsku-slupsk-maly-paryz-polnocy-krajobraz-mojego-miasta-slupsk/Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013