Aktualności

10 października 2019, 8:53AKCJA INTEGRACJA, AKCJA UPCYKLING

AKCJA INTEGRACJA, AKCJA UPCYKLING
Dnia 9 października 2019 r. w SP5 w Słupsku zorganizowano warsztaty integracyjne i ekologiczne dla uczniów klas 6. Tematem spotkania była szeroko pojęta promocja zachowań proekologicznych. Moderatorem warsztatów był pan Przemysław Laskowski - terapeuta Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Koło w Słupsku. Podczas spotkania pomagali mu uczestnicy terapii - panie: Magda, Monika, Kasia i pan Damian.

W trakcie spotkania promowana była idea tzw. upcyklingu, czyli nadawania nowych znaczeń i jakości przedmiotom zużytym bądź wyprodukowanym do innych celów. Aby urzeczywistnić tę ideę, dzieci uczyły się, jak samodzielnie stworzyć lalkę motankę, zwaną w innych regionach Polski żadanicą. Metoda tworzenia tego typu lalek jest wzięta ze środkowoeuropejskiego folkloru, a polega na twórczym przekształcaniu zużytych fragmentów garderoby.

Organizatorzy: Grażyna Wierzbicka i Elżbieta Szymanowicz
AKCJA INTEGRACJA, AKCJA UPCYKLINGAKCJA INTEGRACJA, AKCJA UPCYKLING
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013