Aktualności

28 października 2019, 8:23Uroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku

Data 25 października 2019 roku wpisała się na stałe w historię przedszkola, gdyż tego dnia społeczność placówki uczestniczyła w szczególnym wydarzeniu – uroczystości nadania imienia. Przedszkolu Miejskim nr 15 w Słupsku nadano imię „Kolorowy Wiatraczek”.

Decyzją Rady Miejskiej w Słupsku podjęto uchwałę nr IX/149/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 w Słupsku "Kolorowy Wiatraczek".

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Zastępca Prezydentki Miasta Słupska Pan Marek Goliński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Beata Chrzanowska, Dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku Pani Anna Sadlak wraz z Zastępczynią Panią Bogną Winiarczyk, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

W części oficjalnej odbyło się przemówienie Pani Dyrektor Doroty Kamińskiej i zaproszonych gości oraz wręczenie grawertonu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku Panią Beatę Chrzanowską i Zastępcę Prezydentki Miasta Słupska Pana Marka Golińskiego. W dalszej części dzieci zaprezentowały zabawy i tańce symbolizujące nazwy poszczególnych grup. Występ przedszkolaków wszystkim zaproszonym gościom bardzo się podobał i został nagrodzony gromkimi brawami.

Uroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w SłupskuUroczystość nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 "Kolorowy Wiatraczek" w Słupsku
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Referat Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, informatycy@um.slupsk.pl
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, e-mail: edukacja@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013